Privacyverklaring

Privacy

Privacybeleid

​Dronrijp, januari 2022

Beste bezoeker,

GeregistreerdPartners.nl vindt het belangrijk dat haar dienstverlening transparant, persoonlijk en betrouwbaar is. De persoonsgegevens die GeregistreerdPartners.nl verzameld worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en zijn in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 

1. Verkrijgen van gegevens
Persoonsgegevens en contactgegevens worden verkregen via de gemeente, de partners of via een derde met toestemming van de partners.

2. Gebruik van gegevens
Om een geregistreerd partnerschap te kunnen voltrekken zijn de persoonsgegevens van de partners voor verschillende doeleinden noodzakelijk:

  • Bij een wettig geregistreerd partnerschap is de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand hoofdelijk aansprakelijk. Om die reden is het belangrijk om een identiteit te kunnen vaststellen. Hiervoor is het controleren van een identiteitsbewijs voldoende en worden geen kopieën gemaakt, gevraagd of opgeslagen.
  • Als zelfstandig ondernemer is het verplicht een boekhouding bij te houden. Om een factuur te kunnen sturen zijn naam en adresgegevens nodig. De boekhouding dient zeven jaar te worden bewaard.
  • Om contact met de partners te onderhouden is het van belang naam, e-mailadres en telefoonnummer op te slaan in een digitaal adresboek. Deze worden maximaal 1 jaar na de registratie van het geregistreerd partnerschap uit het digitaal adresboek verwijderd.
  • Indien op verzoek van de partners ook contact gezocht wordt met familie of vrienden, worden deze gegevens na de plechtigheid vernietigd en/of verwijderd. Indien de partners hebben gekozen voor het geregistreerd partnerschapspakket It’s Official worden deze gegevens opgenomen in het persoonlijke partnerschpapsboekje. 
  • De persoonlijke informatie van de partners wordt verwerkt tot een speech. Deze speech wordt na de geregistreerd partnerschapsvoltrekking vernietigd. Als de partners voor het pakket It’s Official gekozen hebben, ontvangen ze de speech op schrift in de vorm van een persoonlijk trouwboekje. Een digitale versie wordt alleen geanonimiseerd opgeslagen. Dit houdt in dat persoonsgegevens worden verwijderd alvorens deze wordt opgeslagen en aantekeningen worden vernietigd.
  • Wanneer de partners een review schrijven worden de voornaam, trouwlocatie en trouwdatum gepubliceerd op geregistreerdpartners.nl. Deze informatie kan worden opgenomen in zoekmachineresultaten. GeregistreerdPartners.nl publiceert de review alleen na goedkeuring en toestemming van de partners. De partners behoudt altijd het recht deze informatie te laten verwijderen of anonimiseren.

Conform de AVG mogen geen gegevens worden opgeslagen die niet noodzakelijk zijn. Voor de voltrekking van het geregistreerd partnerschap zijn slechts naamgegevens noodzakelijk. Verdere persoonsgegevens staan op de akte vermeld welke via de gemeente wordt verkregen. Deze akte wordt opgeslagen in de registers van de burgerlijke stand. Indien voor een ceremoniële verbintenis een certificaat wordt gemaakt, bepaald de partners zelf welke gegevens zij hiervoor verstrekken. Deze gegevens worden direct na de ceremonie verwijderd.

3. Bewaren van gegevens
Uitsluitend gegevens die om wettelijke redenen dienen te worden bewaard, worden digitaal opgeslagen. Digitale bestanden kunnen op verschillende manieren worden benaderd. Hiervoor is een goede beveiliging van de computer, tablet en mobiele telefoon middels een virusscan en wachtwoordbeveiliging een vereiste. Dit betekent dat de virusscan altijd up-to-date dient te zijn en een wachtwoord regelmatig, minimaal jaarlijks, dient te worden gewijzigd. 

4. Vernietiging van gegevens
Indien gegevens op papier staan worden deze, zodra gebruik hiervan niet meer noodzakelijk is, vernietigd. Hiervoor wordt een papiervernietiger gebruikt. Documenten die digitaal verkregen zijn worden, zodra gebruik hiervan niet meer noodzakelijk is, gewist. 

5. Informatie, inzage en correctie
De partners heeft ten alle tijden recht op informatie, inzage en correctie van de gegevens die zij hebben verstrekt.

6. In geval van datalek
Indien gegevens onbevoegd in handen van derden zijn gekomen, zal hiervan direct bij het constateren hiervan melding worden gemaakt bij de persoon of personen wie dit betreft en bij de autoriteit persoonsgegevens.

7. Nieuwsbrief 
Door je te abonneren op de nieuwsbrief geef je GeregistreerdPartners.nl toestemming om je te informeren met geregistreerd partnerschap tips op maat. Om je de tips op maat te kunnen geven baseert GeregistreerdPartners.nl zich op de gegevens die je hebt verstrekt bij je aanmelding voor de nieuwsbrief op geregistreerdpartners.nl. Deze gegevens zullen niet worden gedeeld met andere bedrijven of instanties. 

Toestemming intrekken
Indien de toestemming verleend blijft, worden de verstrekte gegevens niet verwijderd. Wanneer je je afmeldt voor de nieuwsbrief zullen deze echter zo snel mogelijk worden verwijderd. Je kunt je toestemming intrekken door je via de link in de voettekst van een van de
e-mails af te melden voor de GeregistreerdPartners.nl nieuwsbrief. 

8. Website
Op het gebruik van geregistreerdpartners.nl is het volgende cookiebeleid van toepassing. 

Met vriendelijke groet, 
GeregistreerdPartners.nl

Esther Aalberts-Kalma
Buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand