5nudan

Geregistreerd partnerschap: de keuze voor een belofte

In onze moderne maatschappij komen er steeds meer verschillende soorten relaties voor. Naast het traditionele huwelijk bestaat er ook het geregistreerd partnerschap. Het geregistreerd partnerschap is een formele verbintenis tussen twee volwassenen, ongeacht hun geslacht. …

Geregistreerd partnerschap ja zeggen

Geregistreerd partnerschap ja zeggen?

Kunnen wij elkaar het jawoord geven als wij een geregistreerd partnerschap aangaan? Mag je bij een geregistreerd partnerschap ja zeggen? Dit mag maar is absoluut geen vereiste. Het is afhankelijk van de gemeente en/of buitengewoon …